Jack Stone

Jack Stone bylo téma vydávané v letech 2001 až 2003. Téma bylo určené pro menší děti, takže používalo větší LEGO dílky a minifigurky. Hlavní postavou byl Jack Stone, který se objevil hned v několi rolí, jako je policista, hasič, pilot, pobřežní hlídač či dělník. V roce 2003 bylo téma nahrazeno 4 Juniors.

Jack Stone
Jack_Stone_-_Logo
2001-2003

 

Sety